Vytisknout tuto stránku

Služby

Aktuálně


Volná pracovní místa !!

Výroční členská schůze

se koná 26.4.2019 od 17°°

v jídelně Chlum.

Program, klikni na více.

Kategorie: General
Zaslal: stindl

Volná pracovní místa! Viz rubrika volná pacovní místa.

 

 

                                        P o z v á n k a

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Podkleťan Křemže,

 

Chlum 178, 382 03 Křemže, která se bude konat v pátek

 

26. 4. 2019 v 17oo hod v jídelně v Chlumu

 

P r o g r a m :

 

1.       Zahájení

 

2.       Volba mandátové a návrhové komise

 

3.       Zpráva o hospodaření družstva v roce 2018 a výhled na rok 2019

 

4.       Zpráva o činnosti představenstva

 

5.       Zpráva o činnosti kontrolní komise

 

6.       Diskuse

 

7.       Schválení Výroční zprávy a hospodářského výsledku za rok 2018

 

8.       Usnesení – závěr

 

 

 

Na členské schůzi je možné se nechat zastupovat na základě plné moci,

 

kterou ověřují dva členové družstva.

 

Výroční zpráva za rok 2018  je uložena v kanceláři předsedy.

 

Po ukončení  pracovní části bude podána večeře a dále večer zpříjemní hudba.

 

 

 

Příloha –  tiskopis plné moci

 

 

 

Za představenstvo ZD

 

Ing. Tomáš Bártl

 

předseda

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


Previous page: Mléko
Next page: Kuchyně