Vytisknout tuto stránku

Produkty

Aktuálně


Výroční členská schůze

26.4.2024 v 17°° jídelna 

v Chlumu.

Kategorie: General
Zaslal: stindl

      P o z v á n k a   

na členskou schůzi Zemědělského družstva Podkleťan Křemže, Chlum 178, 382 03  Křemže, která se bude konat v pátek 26. 4. 2024 od 17 hod v jídelně v Chlumu 

P r o g r a m : 

   1. Zahájení

   2. Volba mandátové, volební a návrhové komise

   3. Zpráva o hospodaření družstva v roce 2023 a výhled na rok 2024

   4. Zpráva o činnosti představenstva

   5. Zpráva o činnosti kontrolní komise     

   6. Odměna členům představenstva a kontrolní komise za minulá období

   7. Odměna členům a kontrolní komise na následující období

   8. Volby do představenstva a kontrolní komise

   9. Diskuse

10. Vyhlášení výsledků voleb

11. Schválení Výroční zprávy a hospodářského výsledku za rok 2023

12. Usnesení - závěr

13. Večeře

 

Na členské schůzi je možné se nechat zastupovat na základě plné moci, kterou ověřují dva členové družstva.

Výroční zpráva za rok 2023 je uložena v kanceláři předsedy.

Za představenstvo Zemědělského družstva

Ing. Tomáš Bártl - předseda                                          

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


Previous page: Úvod
Next page: Krmiva