Vytisknout tuto stránku

Jídelní lístek

Aktuálně


Výroční členská schůze

19.5.2023 v 17°° jídelna 

v Chlumu.

Kategorie: General
Zaslal: stindl

                                                             P o z v á n k a

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Podkleťan Křemže, Chlum 178, 382 03 Křemže, která se bude konat v pátek 19. 5. 2023 v 17oo hod v jídelně v Chlumu.

P r o g r a m :

1.       Zahájení

2.       Volba mandátové a návrhové komise

3.       Zpráva o hospodaření družstva v roce 2022 a výhled na rok 2023

4.       Zpráva o činnosti představenstva

5.       Zpráva o činnosti kontrolní komise

6.       Diskuse

7.       Schválení Výroční zprávy a hospodářského výsledku za rok 2022

8.       Usnesení - závěr

9.       Večeře

 Na členské schůzi je možné se nechat zastupovat na základě plné moci, kterou ověřují dva členové družstva. Výroční zpráva za rok 2022  je uložena v kanceláři předsedy

 Za představenstvo Zemědělského družstva

Ing. Tomáš Bártl

Předseda                             

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


Previous page: Prodej použité techniky